ziekte-details

Urine verlies bij honden

Ziekte beschrijving:


Andere mogelijke oorzaken zijn: Een snellere blaasvulling doordat de hond meer drinkt (dan normaal) vanwege bijvoorbeeld het stillen van een verhoogde eetlust of een hormoonstoornis zoals suikerziekte of een lever- of nierziekte. Een verhoogde aandrang om te urineren door bijvoorbeeld een blaasontsteking, urinestenen, tumoren of een prostaat aandoening. Gedragsstoornissen. Belemmerde afvoer van de urine door bijvoorbeeld urinestenen, tumoren, prostaatcysten of verwondingen, zoals een slecht genezen bekkenbreuk. Anatomische afwijkingen, waarbij bijvoorbeeld de urineleider(s) van de nieren niet uitmonden in de blaas maar in de urinebuis, de baarmoeder of de vagina. Verminderd sluitingsrespons van de urinebuis ofwel Sfincter Mechanisme Incompetentie, afgekort SMI.